ส่วนประกอบของสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์มีความซับซ้อนมากกว่ากระดาษเนื่องจากสติ๊กเกอร์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็มีหน้าที่แตกต่างกัน

  • ผิวหน้า (Face Stock) : เป็นชั้นที่จะถูกสัมผัสหรือพิมพ์งานโดยตรง อาจจะมีการเคลือบ (topcoat) หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุผิวหน้าที่ใช้ โดยวัสดุที่ใช้ทำเป็นผิวหน้าอย่างแพร่หลาย ได้แก่ กระดาษ, พีวีซี และ พีพี
  • กาว (Adhesive) : เป็นชั้นที่สำคัญและทำให้สติ๊กเกอร์มีแตกต่างจากวัสดุสำหรับพิมพ์งานอื่นๆ โดยชั้นกาวมีหน้าที่สำหรับยึดติดกับพื้นผิวต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์, กำแพง, กระจก, ฯลฯ อย่างไรก็ตามโรงพิมพ์หรือผู้ใช้มักจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดในส่วนนี้เพราะค่อนข้างละเอียดอ่อน จึงแนะนำให้ปรึกษาผู้จัดจำหน่ายเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
  • รองหลัง (Liner) :  เป็นชั้นที่รองรับผิวหน้าและกาวโดยจะมีการเคลือบสารลื่นเพื่อให้ลอกออกง่ายเมื่อต้องใช้งาน โดยวัสดุรองหลังนี้มีความสำคัญกับกระบวนการพิมพ์งาน (printing process) และหลังพิมพ์งาน (post printing process) จึงต้องมีวัสดุหลากหลายเช่นกระดาษปอนด์ และกระดาษกลาสซีน

Powered by MakeWebEasy.com